หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามให้ความสำคัญลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

23 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2031)


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่กรุงฮานอย สำนักงานที่ดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตสของเวียดนามหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ "การสัมมนาเอเปกเกี่ยวกับการลดความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย” เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เสนอมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม มุ่งสู่การสร้างสรรค์และปฏิบัติแผนปฏิบัติการเพื่อรักษาและพัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืนในแผนการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
นายเหงียนบ๊าหงาย รองอธิบดีทบวงป่าไม้สังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติกฎหมายและประชาสัมพันธ์เพื่อลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ประกาศใช้มติพิเศษให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆต้องปฏิบัติมาตรการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหานี้
นอกจากนี้ เวียดนามยังมีโครงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อสัตว์ป่าแต่ละชนิด เช่น แผนปฏิบัติการอนุรักษณ์ช้างถึงปี 2020 ยุทธศาสตร์อนุรักษ์เสือถึงปี 2022 และโครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการลดความต้องการใช้นอแรด รัฐบาลยังประกาศบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าและพืชป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ซึ่งถูกระบุในโครงการปฏิบัติแห่งชาติเกี่ยวกับการควบคุมการลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี 2020


credit : vovworld.vn
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์