หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดตัวข้าวอินทรีย์พันธุ์ใหม่ “หอมล้านนา” เตรียมรับ AEC

21 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2378)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมยกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ลงพื้นที่แหล่งผลิตเปิดตัวข้าวอินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ "หอมล้านนา” นำผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนที่ปรุงจากข้าวสายพันธุ์ใหม่มาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ลองลิ้มชิมรส ในงาน "ชิม...ข้าวหอมล้านนา บ้านสามขา วิถีชุมชน โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา” ซึ่งกิจกรรมงานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่บริเวณบ้านเรือนไม้สัก บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งาน "ชิม...ข้าวหอมล้านนา บ้านสามขา วิถีชุมชน โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา” เป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ "ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2557" ซึ่งการดำเนินงานมีเป้าหมายที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี ไปสู่การผลิตข้าวปลอดภัยด้วยระบบอินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามรถทางการแข่งขันด้านการค้า ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว ตลอดจนให้มีการเชื่อมโยงทางห่วงโซ่อุปทานข้าวอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพในกลุ่มจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558

นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้รับการอนุเคราะห์จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดย ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ได้ทำการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ให้มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าสายพันธุ์เดิม และตั้งชื่อข้าวสายพันธุ์ใหม่ว่า "ข้าวหอมล้านนา” และได้นำมาให้เกษตรกรในชุมชนบ้านสามขา ทดลองปลูกเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าว Rice Lampang Brand ต่อไป

"ข้าวหอมล้านนา” เป็นข้าวกล้องพันธุ์ลูกผสมระหว่างข้าวกล้องหอมนิล กับ ข้าวป่าพันธุ์ Oryza nivara มีโภชนาการทางอาหารสูง โดยเมื่อเทียบโภชนาการต่อข้าว 100 กรัม พบว่าในข้าวกล้องหอมล้านนา มีใยอาหารสูงเกือบ 2 เท่า ของข้าวกล้องทั่วไป และมีวิตามิน แร่ธาตุอาหารต่าง ๆ มากมาย อาทิ วิตามิน B1, B2, Bรวม วิตามิน E ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม โพแทสเซียม (โดยเฉพาะธาตุเหล็กที่มีสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไปถึง 30 เท่า) มีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 12.5 (มากกว่าข้าวกล้องทั่วไป) แต่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่าข้าวกล้องอื่น ๆ ทำให้กินแล้วไม่อ้วนcredit : www.thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์