หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นร.ไทยคว้า 37 ทอง แข่งคณิตนานาชาติที่อินเดีย

22 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1541)


นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizards at Mathematics International CompetItion (WIZMIC 2014) ระหว่างวันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2557 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งครั้งนี้มี 9 ประเทศเข้าร่วมและมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 172 คน ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ อินโดนีเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไทย และ อินเดีย
สำหรับประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 4 ทีมๆ ละ 4 คน รวม 16 คน โดยเมื่อวานนี้ได้มีการประกาศผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นักเรียนไทยได้รางวัลรวมทั้งสิ้น 24 รางวัล จำนวน 48 เหรียญ แบ่งเป็น เหรียญทอง 19 รางวัล จำนวน 37 เหรียญ และเหรียญเงิน 5 รางวัล จำนวน 11 เหรียญ จากการแข่งขันใน 3 ประเภท คือ ประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทกลุ่มบุคคล ดังนี้

ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 13 เหรียญ และเหรียญเงิน 3 เหรียญ โดยเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.กีรติ สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)สุโขทัย เขต 1, ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1, ด.ช.ภากร นันทอารี โรงเรียนจิตรลดา กทม., ด.ช.สุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1, ด.ญ.ชาลิสา วิรุณราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1,

ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1, ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม,ด.ช.วศิน สิทธิเดชากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กทม.,ด.ช.ปรมัตถ์ สมุทสินธุ์ โรงเรียนสยามสามไตร กทม. ด.ช.พัชรพล เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1, ด.ช.เวทิต กัลย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1, ด.ญ.อริสรา จิชกิตติ โรงเรียนอำนวยศิลป์ กทม. และ ด.ช.จิรสิน จานะพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.

ส่วนเหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.ไมตรี หิรัญติยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1, ด.ช.ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต และ ด.ช.มาตภูมิ สุนทรานนท์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กทม.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับประเภททีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย ได้แก่ สายสีแดง สีน้ำเงิน สีส้ม และ สีเขียว โดยทีมนักเรียนไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 ทีม จำนวน 12 เหรียญ และเหรียญเงิน 1 ทีม จำนวน 4 เหรียญ ดังนี้ เหรียญทอง ได้แก่ ทีม A แชมป์สายสีแดง ได้แก่ ด.ช.กีรติ สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1, ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1, ด.ช.ภากร นันทอารี โรงเรียนจิตรลดากทม., ด.ช.สุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1,

ทีม B แชมป์สายสีน้ำเงิน ได้แก่ ด.ช.ไมตรี หิรัญติยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1, ด.ญ.ชาลิสา วิรุณราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1, ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1, ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.,

และทีม D แชมป์สายสีเขียว ได้แก่ ด.ช.พัชรพล เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1, ด.ช.เวทิต กัลย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1, ด.ญ.อริสรา จิชกิตติ โรงเรียนอำนวยศิลป์ กทม. และ ด.ช.จิรสิน จานะพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.

ส่วนเหรียญเงิน ได้แก่ ทีม C สายสีส้ม ได้แก่ ด.ช.พัชรพล เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1, ด.ช.เวทิต กัลย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1, ด.ญ.อริสรา จิชกิตติ โรงเรียนอำนวยศิลป์ กทม. และ ด.ช.จิรสิน จานะพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สุดท้ายประเภทกลุ่มบุคคล ได้รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล จำนวน 12 เหรียญ ได้แก่ นักเรียนในทีม A, B และ D และเหรียญเงิน 1 รางวัล จำนวน 4 เหรียญ ได้แก่ ทีม C นอกจากนั้น ภาพรวมของการแข่งขันในครั้งนี้นักเรียนไทยทำคะแนนได้ดีอยู่ในอันดับที่ 2 จาก 9 ประเทศที่เข้าร่วม ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ อินโดนีเซีย และอันดับ 3 คือ ฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ คณะผู้แทนนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ด้วยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332 เวลาประมาณ 19.35 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


credit : manager.co.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์