หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พระพุทธรูปโบราณงดงามล้ำค่า 300 องค์ ชาวญี่ปุ่นนักสะสมบริจาคคืนให้เมียนมาร์

26 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2825)

วัดอองซาบูดอยาธรรมะไย๊คตา (Aung Zabu Tawya Dhamma Yeiktha) ในเขตเมืองหมอบี (Hmawbi) กลายเป็นปลายทางที่ได้รับความนิยม วัดแห่งนี้นำพระพุทธรูปเก่าแก่ 301 องค์ ที่ได้รับบริจาค จากชาวญี่ปุ่นผู้หนึ่ง ออกแสดงให้ชาวพุทธทั่วประเทศได้ไปกราบไหว้. -- ภาพ: Sai Zaw/The Irrawaddy.

ชาวพุทธจากทั่วสารทิศของประเทศ ได้ทยอยกันเดินทางเข้านครย่างกุ้ง เพื่อกราบไหว้บูชาพระพุทธโบราณ จำนวน 301 องค์ ซึ่งมีนักสะสมญี่ปุ่นผู้เคร่งครัดในพุทธศาสนาผู้หนึ่งบริจาคให้
เจ้าอาวาสวัดกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งสามารถเก็บสะสมพระพุทธรูปเก่าแก่จาก 7 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของประเทศเอาไว้ในบ้าน ที่อยู่ในสภาพดีเยี่ยม อันแสดงให้เห็นการเก็บรักษาที่ดี

พระพุทธรูปเก่าแก่ทุกองค์ล้วนมีพุทธลักษณ์งดงาม ประดิษฐานรวมกันเอาไว้ที่วัดออง ซาบู ดอยา ธรรมะ ไย๊คตา (Aung Zabu Tawya Dhamma Yeiktha) ในย่านชานเมืองของกรุงเก่า มีตั้งแต่สมัยอาณาจักรพุกาม (พ.ศ.1392-1840) สมัยปินนา (Pinya) อังวะ (Ava) ตองอู (Toungoo) ทะกอน (Tagaung) จนถึงสมัยราชวงศ์โคนบอน (Konbaung) ของพระเจ้าอลองพญา ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายในพม่า อิรวดีอ้างนาย "คุมาโนะ” (Kumano) นักสะสมชาวญี่ปุ่น ซึ่งบอกเรื่องนี้ต่อเจ้าอาวาส

นายคุมาโนะ เคยนับถือคริสต์ศาสนา แต่ครั้งหนึ่งหลังจากได้ไปเยือนทุ่งเจดีย์พุกาม โบราณสถานสำคัญ ทั้งในทางประวัติศาสตร์ และทางศาสนา ก็ได้เปลี่ยนมานับถือุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นการส่วนตัว ชาวญี่ปุ่นสมรสกับหญิงชาวเมียนมาร์ และอาศัยอยู่ในเมียนมาร์ จากนั้นก็ได้ขออนุญาตต่อทางการเพื่อขอมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ฟื้นฟูวัด กับเจดีย์ในพุกาม

ตามคำบอกเล่าของเจ้าอาวาส นายคุมาโนะ ได้เริ่มเก็บสะสมพระพุทธรูปเอาไว้ในบ้านพัก ด้วยจุดประสงค์เพื่อกราบไหว้บูชาตั้งแต่แรก ซึ่งเจ้าอาวาสบอกแก่อิรวดีว่า เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่เขาสามารถเก็บสะสมพระพุทธรูปเก่าแก่เอาไว้ได้มากมาย ซึ่งจากกาลเวลาแห่งยุคสมัยต้นๆ พระพุทธรูปบางองค์อาจมีอายุ 700-800 ปี

นายคุมาโนะ บอกต่อเจ้าอาวาสว่า เขาเองเริ่มเก็บสะสมพระพุทธรูป ตั้งแต่ก่อนจะแต่งงาน และ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2555 ก็ได้แสดงความประสงค์จะขอบริจาคของเก่าแก่ทั้งหมดให้แก่วัดแห่งนี้ และเมื่อเรื่องนี้ออกไปสู่สาธารณชน ก็ได้มีชาวพุทธจากทั่วสารทิศหลั่งไหลไปที่วัด หลายคนเรียกที่นั่นว่า "วัดญี่ปุ่น” ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้านมัสการ ในวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และในช่วงสุดสัปดาห์ อิรวดีกล่าว.
credit : manager.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์