หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลาวตั้งเป้าเพิ่มรายได้ วอนต่างชาติหนุน

28 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1571)

หนึ่งในเพื่อนบ้านลุ่มน้าโขงที่มีวัฒนธรรมประเพณีและใกล้ชิดกับไทยมากที่สุดอย่าง "สปป.ลาว" เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลลาวได้ประกาศเตรียมปรับเปลี่ยนนโยบาย หวังบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเพิ่มรายได้เฉลี่ยของประชาชนใน ประเทศให้ถึง 1,700 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี ภายในปี 2558

ลาวถือเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่าสุดเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ถัดจากเมียนมาร์และกัมพูชาตามลาดับ โดยข้อมูลอ้างอิงของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยเมื่อ 2 ปีก่อนคาดการณ์เอาไว้ว่า ในปี 2558 ประชากรลาวจะมีรายได้ต่อหัวราว 1,657 ต่อคนต่อปี

สานักข่าววีโอเอ ภาษาลาว รายงานว่า นายสมจิต อินทะมิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน แถลงยืนยันว่า ขณะนี้เป้าหมายสาคัญของรัฐบาลลาว คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ แต่อุปสรรคที่ทางการลาวยังต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ คือ ยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาประเทศ และจาเป็นต้องพึ่งพาต่างชาติในการระดมเงินช่วยเหลือเป็นมูลค่ากว่า 2,200 ล้านดอลลาร์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลาวยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ เนื่องด้วยระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้รับการช่วยเหลือจาก ต่างประเทศราว 2,109 ล้านดอลลาร์ หรือเฉลี่ย 700 ล้านดอลลาร์ต่อปี ในขณะที่ความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือในลาว โดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 2 ปีที่เหลือนี้ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นเกินกว่า 1,110 ล้านดอลลาร์ต่อปี

การที่จะสามารถรับประกันได้ว่ารัฐบาลลาวจะสามารถยกระดับรายได้ ต่อหัวของประชากรในประเทศ
ในปีหน้านี้ได้ถึง 1,700 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับการรักษาระดับของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศให้อยู่ในอัตราเฉลี่ยไม่ต่่ำกว่า 7.5% อีกด้วย

ด้านนายอูริช ซาเกา ผู้อานวยการธนาคารโลกประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจลาวในปีนี้จะขยายตัวเพียง 7.2% เท่านั้น ซึ่งลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 8.1% โดยอ้างสาเหตุที่สาคัญมาจากการขาดแคลนงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลลาว จนเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกโครงการภาครัฐ กว่า 254 โครงการ

แม้ธนาคารโลกจะคาดการณ์ว่าการเติบโตของเศษฐกิจในปีหน้าอาจเพิ่มเป็น 7.9% และอาจขยายเพิ่มสูงถึง 9.1% ในปีถัดไปด้วย แต่การรับประกันว่าแผนการดังกล่าวจะดาเนินไปจนลุล่วงนั้นต้องมีหลายปัจจัยช่วยผลักดัน อาทิ การส่งเสริมภาคการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศราว 39,690 ล้านล้านกีบ หรือราว 32% ของจีดีพี ตลอดแผนการพัฒนาของปี 2557-2558 นี้

หากแผนการพัฒนาสาเร็จตาม ที่ตั้งเป้าว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตจากชาติที่ด้อยพัฒนาให้เป็นกำลังพัฒนา ในปี 2563 เชื่อว่า "เป้าหมาย" ที่ลาว จะเห็นประเทศของตนเป็นชาติที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน


ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์