หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชาวมาเลย์จ่ายค่าน้ำมันตามฐานรายได้

28 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1235)


ชาวมาเลเซียจ่ายค่าน้ำมันตามฐานรายได้ภายใต้โครงการอุหนุนราคาพลังงาน
ดาตุก สรี อาหมัด ฮุสนี ฮานัดซลาห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซีย เปิดเผยว่า โครงการอุดหนุนราคาพลังงานจะแบ่งเกณฑ์ผู้ได้รับประโยชน์ตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 ริงกิต/เดือน จะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือราคาพลังงานเต็มส่วน โดยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 95 ในอัตราลิตรละ 2.30 ริงกิต (ประมาณ 22.78 บาท)
ส่วนผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 5,000 ริงกิต/เดือน ถึง 10,000 ริงกิต/ เดือน จะได้รับสิทธิช่วยเหลือบางส่วน โดยจ่ายในอัตราลิตรละ2.58 ริงกิต
ขณะที่ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 10,000 ริงกิต/เดือน ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว.

credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์