หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกไทยและนายกกัมพูชา ประสบความสำเร็จในการเจรจา

31 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1913)

การหารือเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประสบความสำเร็จ โดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน สำหรับภารกิจในวันสุดท้าย (31 ตุลาคม 2557) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ จากนั้นพบปะทักทายนักธุรกิจไทยในกัมพูชา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการวันแรกวานนี้ (30 ตุลาคม 2557) นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมนำคณะเข้าพบและหารือข้อราชการเต็มคณะกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ความสัมพันธ์ของสองประเทศในระยะต่อไป เพื่อรักษาบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีในปัจจุบันให้ยั่งยืน เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณชายแดน

พร้อมเสนอการจัดประชุมร่วมกัน และจัดตั้งคณะทำงานเดินหน้าความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการเสนอจัดการประชุมระดับผู้นำประจำปีอย่างไม่เป็นทางการ Annual Leaders’ Retreat และใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม (JCBD) ไทย-กัมพูชา การเสนอตั้ง Working Group ภายใต้กลไก JCBD รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม โดยได้หารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท

สำหรับการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลิตผลการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นความริเริ่มระหว่างการหารือกันที่นครมิลาน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เกิดการหารือในระดับคณะทำงาน นอกจากนี้ ยังหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว สกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบตัดไม้ และความร่วมมือให้การดูแลแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวเน้นย้ำว่า จะต้องแก้ปัญหาผ่านการเจรจา ไม่ให้ปัญหาที่คั่งค้างเป็นอุปสรรค ต่อความสัมพันธ์ เน้นการสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือของทั้งสองประเทศ จำนวน 3 ฉบับ

สำหรับในวันนี้ (31 ตุลาคม 2557) เป็นวันสุดท้ายในการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ของ นายกรัฐมนตรี โดยในช่วงเช้ามีกำหนดการวางพวงมาลี ณ วิมานเอกราช และวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ และการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา ก่อนที่ช่วงเที่ยงจะพบปะทักทายนักธุรกิจไทยในกัมพูชาก่อนที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ 15.35 น.credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์