หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
องค์การอาหารโลกปรับลดการปันส่วนอาหารในเมียนมาร์

31 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1482)

ภาพแฟ้มเอเอฟพีเดือนต.ค.2555 เด็กชาวยะไข่นั่งอยู่ข้างกระสอบข้าวขององค์การอาหารโลกในค่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศในเมืองซิตตะเว เมืองเอกของรัฐยะไข่.-- Agence France-Presse/Soe Than Win.


เอเอฟพี - องค์การอาหารโลก (WFP) เตือนว่าภาวะขาดแคลนเงินทุนอาจทำให้ต้องปรับลดการปันส่วนอาหารลง 20% สำหรับผู้ไร้ที่อยู่กว่า 200,000 คนในเมียนมาร์ ที่รวมทั้งชาวมุสลิมโรฮิงญาในค่ายรัฐยะไข่

WFP หนึ่งในหน่วยงานของสหประชาชาติระบุว่าองค์การจะปรับลดส่วนแบ่งของเดือนพ.ย.ลง 20% หากไม่สามารถระดมทุนเพิ่มได้อย่างทันท่วงที แต่หน่วยงานหวังให้การปรับลดปันส่วนอาหารนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

เจ้าหน้าที่สื่อสารส่วนภูมิภาคเอเชียขององค์การอาหารโลก กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานกำลังเผชิญกับการขาดแคลนทุนอย่างกะทันหันในเมียนมาร์เนื่องจากบรรดาผู้บริจาคกำลังปรับตัวกับเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ในโลก
การปรับลดการปันส่วนอาหารจะเกิดขึ้นในค่ายผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในรัฐกะฉิ่น และรัฐชาน ซึ่งองค์การอาหารโลกดูแลผู้คนกว่า 70,000 คนใน 2 พื้นที่นี้
แต่ผลกระทบจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างที่สุดในรัฐยะไข่ ที่ประสบปัญหาความรุนแรงตั้งแต่ปี 2555 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนจากเหตุปะทะ และอีกราว 140,000 คน ต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาที่อ่อนแรงอยู่ในค่ายแออัดสกปรกซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและโรคภัย

องค์การอาหารโลกดูแลด้านอาหารให้กับผู้คนในค่ายรัฐยะไข่ประมาณ 130,000 คนโดยมีหน่วยงาน NGO ต่างๆ เป็นผู้แจกจ่ายอาหาร

วิกฤตเงินทุนในครั้งนี้ยังทำให้หน่วยงานต้องยุติการปันส่วนอาหารเพื่อนำกลับบ้านของเด็กนักเรียน 174,000 คน ที่ได้รับปันส่วนข้าวเพื่อเสริมโภชนาการ

เมียนมาร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก โดย 25% ของประชากร 60 ล้านคน ยังคงมีชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน และองค์การอาหารโลกประเมินว่ามีชาวพม่าประมาณ 3 ล้านคนขาดแคลนอาหาร.
credit : manager.co.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์