หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยและกัมพูชา เห็นพ้องให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินบริเวณหลักเขตแดนที่ 43 ต่อไป

1 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1536)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษระหว่างเยือนกัมพูชา ว่า มีการพูดคุยกับผู้นำกัมพูชาถึงปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุง จนนำไปสู่เหตุปะทะบริเวณชายแดน โดยยืนยันว่า ไม่เคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของไทยใช้กำลังกับผู้ไม่มีอาวุธ เว้นแต่คนเหล่านั้นจะจับอาวุธขึ้นตอบโต้ เพราะไทยยึดปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม จึงขอชี้แจงและทำความเข้าใจในประเด็นนี้ โดยเฉพาะกับสื่อต่างประเทศ และยังเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากกลุ่มนายทุนที่ทำเป็นขบวนการ ดังนั้นจะสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบและทำลายเครือข่ายเหล่านี้ อีกทั้งจะประสานความร่วมมือ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการร่วม 2 ประเทศ ที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่า บริเวณหลักเขตแดนที่ 43 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป กัมพูชาจะยินยอมให้คนไทยอาศัยทำกินได้ต่อไป ซึ่งไทยยินดีที่จะให้ชาวกัมพูชาทำเช่นเดียวกัน แต่ความเห็นพ้องต้องกันดังกล่าวไม่ใช่การแบ่งเขตแดนหรือแบ่งดินแดน แต่เป็นแนวทางที่จะทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศไม่ได้รับความเดือดร้อน ในระหว่างที่การปักปันเขตแดนตามกลไกที่มีอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุป

สำหรับการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนในมิติต่าง ๆ ต้องอาศัยการพูดคุยอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ ดังนั้นจะจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดบริเวณชายแดนติดต่อกันของสองประเทศอีกครั้ง หลังจากหยุดไปเพราะปัญหาความไม่เข้าใจกันที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังได้สอบถามถึงพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบว่าทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงมากขึ้น และในการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานอภัยโทษให้แก่คนไทย จากกรณีปัญหาบริเวณชายแดนด้วย


credit : http://thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์