หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฮุนเซนแนะนักศึกษาตั้งใจหาความรู้เพิ่มพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

3 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1368)


ซินหวา - นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูชา เรียกร้องให้บรรดานักเรียนนักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานภูมิภาค เมื่ออาเซียนกำลังจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวในปลายปี 2558

ฮุนเซน กล่าวในการบันทึกเทปโทรทัศน์สำหรับการเปิดปีการศึกษาใหม่ ปี 2557-2558 ว่า ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และความสามารถเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ และการศึกษาที่มีคุณภาพจะทำให้กัมพูชาก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับชาติสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ สอดคล้องต่อแนวคิด "หนึ่งประชาคม หนึ่งเป้าหมายปลายทาง” ในปี 2558

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ยังกล่าวว่า กัมพูชากำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ในปี 2573 และเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2593

ธนาคารโลก กำหนดให้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง คือ ประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 4,036-12,475 ดอลลาร์ ขณะที่กลุ่มประเทศรายได้สูง กำหนดให้รายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า 12,476 ดอลลาร์ โดยในปีที่ผ่านมา กัมพูชามีรายได้ประชาชาติต่อหัวที่ 1,043 ดอลลาร์.

www.aseanthai.net


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์