หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ญี่ปุ่นร่วมทอดกฐินสร้างโบสถ์ถวายสังฆราช

3 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1480)


เมื่อวานนี้ที่วัดพุทธรังษีในสังฆราชูปถัมภ์ เมืองฮัจจิโอจิกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุตรตักบาตร และทอดกฐินสามัคคีประจำปี2557สมทบทุนซื้อที่ดินก่อสร้างอุโบสถวัดพุทธรังษี เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวาระสิ้นพระชนม์ครบ 1ปี โดยมีประชาชนชาวไทย-ญี่ปุ่นมาร่วมตักบาตรกว่า 500คน และได้ยอดกฐินสามัคคี รวมประมาณ 6 ล้านบาท
พระครูสังฆสิทธิกร พระฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการจัดสร้าง"สร้างอุโบสถวัดพุทธรังษี โตเกียว”กล่าวว่า วัดพุทธรังษีได้เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2552ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานชื่อ"วัดพุทธรังษี” ซึ่งเป็นนามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นชื่อวัดแห่งนี้ เช่นเดียวกันวัดพุทธรังสีเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ในปี2556สมเด็จพระสังฆราชทรงรับวัดแห่งนี้ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ100พรรษา ก่อนที่พระองค์ท่านจะสิ้นพระชนม์
วัดพุทธรังษี โตเกียวมีเนื้อที่ 6 งาน โดยดัดแปลงโรงนาเก่าเป็นกุฎิสงฆ์จำพรรษา และมีศาลาขนาดเล็ก เป็นอุโบสถชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการรองรับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา คณะกรรมการวัดจึงจำเป็นต้องหาที่ดินเพิ่มเติม โดยจะจัดทอดกฐินสามัคคีเป็นเวลา 3 ปีในปีแรกจัดซื้อที่ดิน จากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างทั้งอุโบสถ เรือนพักญาติ โยม และกุฎิสงฆ์ โดยวางเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปี 2560 ใช้งบประมาณรวม 16 ล้านบาท
เดิมที่ดินแห่งนี้เคยเป็นที่พักของโชกุนอายุประมาณ 500 ปี แต่บ้านพักหลังดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนไปหมดแล้ว กรรมการวัดจึงมีมติที่จำลองบ้านพักโชกุนขึ้นมาเป็นอุโบสถโดยภายนอกจะเป็นสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ส่วนภายในจะเป็นสถาปัตยกรรมไทย เพื่อเชื่อมวัฒนธรรมของทั้ง 2ประเทศ

www.aseanthai.net


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์