หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไอซีทีจัดสัมมนาด้านไอซีทีรองรับ AEC

4 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1526)

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีที ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI-The Association of Thai ICT Industry) เตรียมจัดโครงการ eGovernment Forum 2014 งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีที เพื่อการบริหารงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการด้านไอซีที (The Year of Growing ICT Demand)

สำหรับโครงการ eGovernment Forum 2014 เป็นการประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาประเทศรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก 20 กระทรวง 118 รัฐวิสาหกิจ และ 51 องค์การมหาชน เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสำหรับบริหารงานภาครัฐ นวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน ICT ให้การบริหารงานภาครัฐของไทยมีศักยภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิจของประเทศ ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมีของรัฐบาล ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างเครือข่าย จัดกระบวนการทำงานสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและประชาชนได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสื่อดิจิตอลและไอซีทีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นCredit : http://thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์