หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชุมพร กำหนดวันแต่งกายรูปแบบอัตลักษณ์ชุมพร

4 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 4261)

จังหวัดชุมพรกำหนดวันแต่งกายรูปแบบอัตลักษณ์ชุมพร "ผ้าไทยชุมพร"

นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดชุมพร ยังไม่มีรูปแบบการแต่งการที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวชุมพร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเสวนาย้อยรอยอดีตวัฒนธรรมการแต่งกายชาวชุมพร เพื่อค้นหารูปแบบการแต่งกายของชาวชุมพร และได้สรุปผลย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมการแต่งกายชาวชุมพร พร้อมปรับประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จนได้รูปแบบการแต่งกายอัตลักษณ์ชุมพร "ผ้าไทยชุมพร"

สำหรับรูปแบบ "ผ้าไทยชุมพร" มีดังนี้ ผู้หญิง ชุดเป็นทางการหรือชุดทำงาน เป็นเสื้อผ้าสีพื้นคอกลมแขนสี่ส่วน (ชุดไทยเรือนต้น) ผ้าถุงหรือผ้านุ่ง เป็นผ้าสีพื้น ลายขวางครึ่งท่องล่าง ส่วนชุดแบบไม่เป็นทางการ หรือชุดลำลอง เสื้อผ้าสีพื้นหรือเสื้อลูกไม้ คอกลมหรือคอเชิ้ต ผ้าถุงสีพื้นลายขวางครึ่งท่อนล่าง ขณะที่ผู้ชาย ชุดแบบเป็นทางการหรือชุดทำงาน เป็นเสื้อพระราชทานแขนยาวหรือสั้นก็ได้ (เน้นผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย) กางเกงสแล็คขายาว ส่วนชุดแบบไม่เป็นทางการหรือชุดลำลอง เป็นเสื้อคอกลม (กุยเฮง) แขนสั้น ผ่าอกตลอดติดกระดุม กางเกงสแล็ค ผ้าขาวม้าคาดเอว หรือกางเกงขาก๊วย หรือกางเกงเล


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์