หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ยะลานำนักเรียนร่วมกิจกรรม 1 Malaysia reading camp state level

4 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1373)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เตรียมนำนักเรียนร่วมกิจกรรม 1 Malaysia reading camp state level 2014

วันนี้ (4พ.ย.57) ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ให้การต้อนรับ Mr. Ahmad Azmi bin Lop ตัวแทนคณะครูจากสำนักงาน ICT กิ่งอำเภอเปอร์กาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ในการเชิญร่วมกิจกรรม The Launching of 1 Malaysia reading camp state level โดยเชิญนักเรียนร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมทางวิชาการ ในวัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ Sekolah Kebangsaan Kuak Luar

นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การที่ได้รับการประสานงานร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้แสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมและผลงานทางการวิชาการเผยแพร่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นความสามารถของนักเรียนไทย ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมมี กิจกรรมการแสดงรำมโนราห์ การโชว์ Story telling speech และ Impromptu speech

โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ผ่านเวทีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านแหร มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 20 คนCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์