หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานฮาลาล

5 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1933)

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กสอ. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนำงบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2557 จำนวน 29 ล้านบาท เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปและเอสเอ็มอี 300 ราย ในอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานฮาลาล โดย กสอ. จะคัดเลือกผู้ประกอบการและส่งที่ปรึกษาเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เน้นการผลิต การตลาด ตลอดจนการขอรับมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน กสอ. ยังร่วมมือกับ My Outlets PTE Ltd., ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากประเทศสิงคโปร์และจีน เปิดการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมสู่ตลาด
ฮาลาลในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 80% และจะก่อให้เกิดมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ตลาดมุสลิมเป็นตลาดใหญ่ด้วยประชากรชาวมุสลิมกว่า 1,600 ล้านคนทั่วโลก เฉพาะในอาเซียนมีถึง 300 ล้านคน ไทยส่งออกไปยังประเทศกลุ่มมุสลิม (OIC) กว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 4.72% ต่อปี

ด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีมูลค่ารวม 1.1 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี เติบโตปีละ 7.4% ในช่วงครึ่งแรกปี 2557 (ม.ค.-มิ.ย.) ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาล 2,980.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.15% แต่คาดว่าในปี 2558 ไทยจะสามารถกระตุ้นยอดการส่งออกอาหาร ฮาลาลเพิ่มได้ไม่ต่ำกว่า 8% ต่อปีกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์