หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จัดระเบียบแรงงานเพื่อนบ้านผิดกฎหมายในภาคเรือประมง

5 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1278)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สำนักสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจการณ์ออกตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน การค้ามนุษย์ และแรงงานเพื่อนบ้านผิดกฎหมายในเรือประมงบริเวณปากแม้น้ำท่าจีน ตรวจเรื่องใบอนุญาตทำงาน หนังสือพาสปอร์ต การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เพื่อป้องปราม ผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานเพื่อนบ้านผิดกฎหมายของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 3 ของบริหารจัดการแรงงานเพื่อนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร คือ การบังคับใช้กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบที่พักอาศัยและการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว โดยการตรวจในครั้งนี้หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง

เรือประมงที่ทำการตรวจคือ เรือ ส.จุมพลนาวี 5 พบแรงงานเพื่อนบ้านชาวเมียนมาร์ผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 2 ราย ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ จำนวน 7 ราย และแรงงานเพื่อนบ้านย้ายนายจ้างผิดกฎหมายแรงงาน จำนวน 2 ราย และทำการตรวจหาสารเสพติดจากแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมดพบปัสสาวะสีม่วง จำวน 7 ราย

ทั้งนี้ แรงงานทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์