หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ มากที่สุดในอาเซียน

5 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 2077)


แถ่งเนียน - หอการค้าสหรัฐฯ (AmCham) คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ในปีนี้จะมีมูลค่าถึง 29,400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หอการค้าสหรัฐฯ ยังคาดอีกว่า การค้าทวิภาคีจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 57,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 ทิ้งห่างชาติอื่นๆ ในอาเซียน

ในปี 2543 มูลค่าการส่งออกจากเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเกือบ 36 เท่า ในช่วงเวลา 14 ปี

เจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืชของเวียดนาม ระบุว่า เวียดนามส่งออกผัก และผลไม้ไปยังสหรัฐฯ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่าทั้งหมด 41.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนการส่งออกอาหารทะเลมีมูลค่าราว 1,300 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

ด้านประธานสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม ระบุว่า เวียดนามส่งออกกุ้งไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 51.2% เป็นรายใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และอินเดีย

นอกจากอาหารแล้ว ภาคเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอพบว่าเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.85% ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2556 ถึงเดือน ส.ค.2557 ทำให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากจีน

บริษัทผู้ผลิตรองเท้ารายหนึ่งของเวียดนาม ระบุว่า บริษัทส่งออกรองเท้าไปสหรัฐฯ 1.78 ล้านคู่ รวมมูลค่า 34 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ที่มีสัดส่วนเกือบ 28% ของรายได้ส่งออกรวมทั้งหมดของบริษัท คำสั่งซื้อจากสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น
รองประธานสมาคมเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋าถือเวียดนาม ระบุว่า สหรัฐฯ หันมาสั่งซื้อสินค้าจากเวียดนามด้วย 2 เหตุผลหลัก คือ ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ที่คาดว่าจะลดอัตราภาษีศุลกากรกับสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตในเวียดนาม และ ค่าแรงในจีนสูงกว่าเวียดนามมาก.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์