หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.งดภาษีนำเข้า-โควตา 45 ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

6 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1573)

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดภายหลังการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ประเทศไทยยกเลิกภาษี นำเข้าและโควตา (DFQF) ให้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งมีอยู่ 45 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 6,998 รายการ หรือคิดเป็น 73.21% ของรายการสินค้านำเข้าทั้งหมด ให้เป็นไปตามข้อตกลงของประเทศสมาชิก เมื่อครั้งประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อปี 2548 ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกยกเลิกภาษีนำเข้า และโควตาสินค้าจากประเทศพัฒนาน้อยทุกรายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางด้านการค้ากับประเทศสมาชิก

สำหรับรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้อนุมัติครั้งนี้ เป็นสินค้าที่ไทยไม่กำหนดโควตาและเก็บภาษีนำเข้า โดยในปี 2556 ประเทศไทยได้นำเข้าสินค้าจากประเทศพัฒนาน้อยรวม 7,133 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.2 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ เป็นสินค้าเกษตร 1,220 รายการ และสินค้าอุตสาหกรรม 5,771 รายการ

ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าว การให้สิทธินี้จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยในการขยายความร่วมมือทางการค้าไปประเทศพัฒนาน้อย ที่ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเชียใต้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของสินค้า โดยการให้สิทธิครั้งนี้มีระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ ปี 2558 - 2563

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลกระทบอันเนื่องจากการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตา เพื่อพิจารณาแนวทางการระงับสิทธิ การใช้มาตรการป้องกันภายใต้โครงการการทบทวนมาตรการป้องกันผลกระทบ การทบทวนโครงการ และกำกับดูแลโครงการในภาพรวม

พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับโครงการ และให้การยกเว้นภาษีสินค้าดังกล่าว เมื่อกระทรวงการคลังดำเนินการแล้ว ก็ให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งข้อมูลไปยังองค์การการค้าโลกต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์