หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน

6 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1505)


โฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่า นายเหวียน เติ๋น สุง นายกรัฐมนตรีจะนำคณะผู้แทนเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 25 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเมียนมาร์ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายนนี้
โฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามระบุว่า การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของเวียดนามในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติสมาชิกอาเซียนและการก่อตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 อาเซียนประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม


Credit : http://thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์