หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ กรุงเนปยิดอ

8 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1098)


การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 25 และเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของปี ซึ่งนอกจากการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนแล้ว จะมีการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย และเลขาธิการสหประชาชาติ การประชุมสุดยอดประเทศลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit)
โดยในปีนี้ สหภาพเมียนมาเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีนายเต็ง เส็ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานการประชุม
การประชุมครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนพัฒนาการการสร้างประชาคมอาเซียนและต่อยอดความร่วมมือทั้งสามเสาหลัก เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง ผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาต่างๆ และสหประชาชาติ เข้ามาสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนจะร่วมกันกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ ทั้งนี้ หัวข้อการหารือของการประชุมฯ ได้แก่ 1) ประชาคมอาเซียนปี 2558 และภายหลังปี 2558 2) ประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
สำหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจะย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในอาเซียน รวมทั้งผลักดันประเด็นความร่วมมือที่ไทยให้ความสำคัญและเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคในการสร้างประชาคมอาเซียน อาทิ การผลักดันในประเด็นการค้ามนุษย์ ยาเสพติด การรับมือกับภัยพิบัติ เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมในปี 2558
สำหรับวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ไทยจะให้ความสำคัญกับวาระประชาชน (people’s agenda) หรือประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การขจัดความยากจน การศึกษา สาธารณสุข การลดช่องว่างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ต่อจากการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 22 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง และมาถึงท่าอากาศยานกรุงเนปยิดอ ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 21.00 น.

credit : thaigov
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์