หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ลำปาง เปิดตัวโครงการลำปางแบรนด์

9 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1463)

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันประกอบพิธี เปิดตัวโครงการลำปางแบรนด์ "นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าสู่อาเซียน” อย่างเป็นทางการ ที่บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ โครงการลำปางแบรนด์ มีเป้าหมายในการที่จะสร้างตราสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้กับ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นตราที่จะแสดงถึงศักยภาพ สร้างความโดดเด่นและความชัดเจนในภาพลักษณ์ให้กับ จ.ลำปาง ในทุก ๆ มิติ ทั้งด้านการท่องเที่ยว วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ด้านธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เปิดตลาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน รองรับการก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ รถม้า อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ จ.ลำปาง ที่มีตำนานยาวนานมากว่า 100 ปี, ไก่ อันเป็นสัญลักษณ์ของนครลำปาง ตั้งแต่สมัยเมืองกุกุตนคร และยังมีชามตราไก่อันลือชื่อ และส่วนสุดท้ายเป็นวัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 1,000 ปี

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว 9 อย่างของ จ.ลำปาง ที่ต้องห้าม...พลาด และเป็น 9 อย่างที่จะทำให้ผู้มาเยือนมีความสุขกับบรรยากาศเก่า ๆ ในอดีต จนต้องหลงรักเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาแห่งนี้ นั่นคือ 1) กาดกองต้า 2) วัดปงสนุก 3) อาหารพื้นเมืองที่โดดเด่น 4) บ้านเก่าโบราณ 5) ตำนานก๋าไก่ 6) เส้นทางจักรยาน 7) นั่งรถม้าชมเมือง 8) วิถีชุมชน 9) วิถีช้าง วิถีป่า วิถีธรรมชาติ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, การออกร้านจำหน่ายสินค้าลำปางแบรนด์, การประกวดและนำเสนอภาพยนตร์สั้น "ลำปาง นครแห่งความสุข” พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการประกวด, การแสดง Mini แสง สี เสียง และการจัด FAM Trip นำผู้ประกอบการนำเที่ยวภายในประเทศจากกรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เดินทางสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นต้นCredit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์