หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ราชบัณฑิตให้ความสำคัญภาษาอาเซียน

9 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 2197)


เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดเสวนาทางวิชาการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
โดย ศ.ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ปี 2558 เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนคงต้องทำมากขึ้น ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีความสำคัญระดับโลก ราชบัณฑิตสถานได้จัดทำโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้ความรู้ภาษาอาเซียนแก่ประชาชน เพราะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญ คือ เรื่องการสื่อความ เพราะอาเซียนมีหลายภาษา
 
ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีเครือข่ายราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวถึง​ความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและวัฒนธรรมในอาเซียน ว่า อาเซียนมี 10 ประเทศ บางประเทศประกาศภาษาทางการภาษาเดียว
ขณะที่บางประเทศก็มีหลายภาษา แต่ภาษาที่ถือเป็นภาษาหลักของประชาคมอาเซียนมี 10 ภาษา คือ คแมร์(กัมพูชา) ไทย มลายูบรูไน เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บาฮาซามาเลเซีย ลาว เวียด(เวียดนาม) จีนกลาง( สิงคโปร์) บาฮาซาอินโดนีเซีย โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง เพราะเป็นภาษาที่คนในอาเซียนสื่อสารได้มากที่สุด และเวลาใช้ก็ใช้ด้วยสำเนียงของแต่ละชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสำเนียงอเมริกันหรืออังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษก็มีหลายสำเนียงอยู่แล้ว


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์