หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นวันที่สอง

13 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1385)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมา กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นวันที่สอง โดยในวันนี้ (13 พฤศจิกายน 2557) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้า เริ่มจากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 โดยมีนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ และนายทาเคฮิโกะ นากาโอะ ประธาน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เข้าร่วมการประชุมด้วย

จากนั้น เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 โดยมีนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประชุม และในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุม สุดยอดผู้นำอาเซียน-จีน ครั้งที่ 17 โดยมีนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมประชุมด้วย ตามด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวกสาม คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ครั้งที่ 17 โดยมีนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมประชุม

และปิดท้ายด้วยการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ABAC) โดยในช่วงเย็นเป็นพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนของ เมียนมา ให้แก่ มาเลเซีย โดยนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2559 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดเดินทาง ออกจากกรุงเนปิดอว์เพื่อกลับประเทศไทยทันที โดยมีกำหนดการเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ในเวลา 21.15 น.Credit : thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์