หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ ขอบคุณเลขาธิการสหประชาชาติที่เข้าใจสถานการณ์ในไทย

13 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1649)

ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการหารือทวิภาคีระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ที่กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา วานนี้ (12 พฤศจิกายน 2557) ว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมได้อธิบายสถานการณ์ในประเทศไทย ถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้ามาบริหารประเทศว่า เนื่องจากความขัดแย้งภายในที่มีการใช้อาวุธสงคราม และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะดูแลความสงบ เรียบร้อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนที่สองของแผนปฏิบัติการ (Roadmap) คือ มีการจัดตั้งรัฐบาล และใช้ระเบียบการบริหารราชการรูปแบบปกติ เร่งรัดการปฏิรูป 11 ด้าน และพัฒนาประชาธิปไตยทียั่งยืน ซึ่งไทยยังยึดมั่น และพร้อมที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีกับนานาชาติและระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน

สำหรับความร่วมมือกับสหประชาชาติ ไทยมีส่วนร่วมในประเด็นสันติภาพ และความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ไทยได้ส่งบุคลากรชายหญิง กว่า 20,000 คน เข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติกว่า 20 ปฏิบัติการ ซึ่งไทยพร้อมเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสหประชาชาติต่อไป


Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์