หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คมนาคมเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาร่างความตกลงก่อสร้างรถไฟรางคู่

14 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1453)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงผลการหารือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงแนวทางความร่วมมือโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ของไทยว่า รัฐบาลจีนยังมีความสนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในการพัฒนารถไฟรางคู่ของไทย โดยประธานาธิบดีของจีน เร่งรัดให้ไทยมีการพัฒนารถไฟรางคู่โดยเร็ว ให้มีการก่อสร้างเป็นเส้นทางสายไหม ที่จะเชื่อมเส้นทางของจีน เส้นทางหนองคาย-แก่งคอย-มาบตาพุด และ เก่งค่อย-กรุงเทพ ด้วยรางขนาดมาตรฐาน

ในส่วนของไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันกับทางรัฐบาลจีน ทั้งกับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของจีนว่า จะเดินหน้าพัฒนาเส้นทางรถไฟอย่างแน่นอน ซึ่งเบื้องต้นจะมีการพิจารณาการลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ที่เคยมีมาในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถึง 2 แนวทาง คือ จะมีการยกเลิก MOU ฉบับเดิม ที่มีการหารือด้วยการนำสินค้าเกษตร ทั้งยางพาราและข้าวไปแลก ส่วนแนวทางที่ 2 ยังคงใช้ความร่วมมือเดิม แต่จะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ส่วนแนวทางในการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอกรอบความร่วมมือเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า หลังจากได้รับหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะจัดทำ MOU เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เพื่อให้เกิดความรอบคอบของกฎหมาย จากนั้นจะเตรียมร่าง MOU ที่เห็นชอบด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย เฉพาะเรื่องรถไฟจะไปลงนามที่สาธารณรัฐประชาชนจีน คาดว่าจะลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนได้ภายในเดือนธันวาคมนี้

สำหรับเส้นทางรถไฟจะมีการก่อสร้างเส้นทางหนองคาย-แก่งคอย-มาบตาพุด และช่วงเก่งค่อย-กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อยุทธศาสตร์ของจีน เส้นทางสายไหมของจีนทางบก กับเครือข่ายการเชื่อมโยงประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียนมาบรรจบที่เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหนองคาย รวมระยะทางประมาณ 867 กิโลเมตร วงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 400,000 ล้านบาท

โดยเส้นทางดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ จะมีผลปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ผ่านคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำการสำรวจออกแบบพร้อมประมาณราคาร่วมกัน สำหรับแนวทางการลงทุน จะหาข้อสรุปถึงความเหมาะสมอีกครั้ง แต่รัฐบาลจีนจะเป็นผู้หาแหล่งเงินทุน โดยรัฐบาลจะเข้าไปร่วมทุน

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการพัฒนาระบบขนส่งทางรางแล้ว รัฐบาลไทยมีโครงการที่จะพัฒนาท่าอากาศยาน ท่าเรือ ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางที่ตกลงความร่วมมือในหลายโครงการ ระหว่างญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป ส่วนการก่อสร้างรถไฟรางคู่เส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ รัฐบาลมีแผนดำเนินงานในปี 2559Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์