หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกให้ความสำคัญเร่งด่วน 4 ด้านในการประชุมผู้นำอาเซียน

14 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1286)


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ตอนหนึ่งว่า พร้อมสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน และในปี2558 อาเซียนควรให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นเร่งด่วน ดังนี้

1. ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนที่แนบแน่นยิ่งขึ้น ไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภูมิภาค
เพื่อกระจายความเจริญและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค
2. อาเซียนต้องพร้อมรับมือปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น ไทยจึงจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคและอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ให้แล้วเสร็จในปี 2558 และต้องสร้างอาเซียนให้ปลอดยาเสพติดในปี 2558
3. อาเซียนควรเร่งเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แล้วเสร็จในปี 2558 ตามที่เคยประกาศไว้ และ
4. ต้องร่วมกันรับมือภัยพิบัติcredit : กรมเจรจาการค้า

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์