หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้นำเมียนมาชี้ความตกลงหุ้นส่วนอาร์ซีอีพี

13 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1216)


ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ผู้นำเมียนมากล่าวเปิดการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ หรือ อาร์ซีอีพี เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการบูรณาการในระดับภูมิภาค โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาค ตั้งแต่อินเดียทางตะวันตก ไปจนถึงจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทางตะวันออก รวมถึงนิวซีแลนด์และออสเตรเลียทางตอนใต้
ซึ่งจะมีการเปิดการค้าเสรีระหว่างกัน 16 ประเทศ ที่มีประชากรรวมกัน 3,000 ล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี รวมกันราว 17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าอาร์ซีอีพีจะครอบคลุมการค้าร้อยละ 40 ของการค้าทั่วโลก
ทั้งนี้ อาร์ซีอีพีเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าเสรีของ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน และหุ้นส่วนเอฟทีเอ 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปี 2558


Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์