หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ค้าชายแดนพุ่ง 4 หมื่นล้านรับเมียนมาเปิดประเทศ

14 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1302)

นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ภายในสิ้นปี 2557 มูลค่าการค้า
ชายแดน จ.เชียงราย กับ 3 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว และจีนตอนใต้ เพิ่มสูงขึ้นทะลุกว่า 4 หมื่นล้านบาท

นายเฉลิม กล่าวอีกว่า ขณะนี้การค้าชายแดนผ่านด่านพรมแดน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ คึกคักอย่างต่อเนื่องทั้งทางบกและทางเรือ การเปิดประเทศของเมียนมามากขึ้นทำให้การค้าการลงทุนในเมียนมาในอนาคตน่าสนใจมากเพราะมีทรัพยากรมหาศาล โดยเฉพาะที่ตลาดตองยีสินค้าไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดสูง 80%

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 ได้เห็นชอบเอกสารผลการประชุมผู้นำ
ลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ซึ่งมีการรับรองถ้อยแถลงร่วมระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะให้
ความสำคัญกับความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงใน 3 เสาหลัก ทั้งนี้ ประกอบด้วย

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในลุ่มน้ำโขง
2.การจัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในลุ่มแม่น้ำโขงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น
3. ด้านความมั่นคงมนุษย์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เตรียมเข้าสู่ยุคเออีซีที่่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์