หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาขึ้นค่าแรงไม่กระทบลงทุนต่างชาติ

18 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1313)

นายนิยม ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่าในกัมพูชาจาก 100 เหรียญสหรัฐ เป็น 128 เหรียญสหรัฐ/เดือน หรือประมาณ 4,200 บาท ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา เนื่องจากยังต่่ำกว่าค่าแรงในประเทศไทยมาก

นายฮอง ซูจีวิน ทูตพาณิชย์กัมพูชาในประเทศไทย กล่าวว่า ค่าแรงในอัตราดังกล่าวยังน่าจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติไปลงทุนในกัมพูชา ซึ่งในอนาคตยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกหรือไม่

นายซิมโบรานา มาร์ นักกฎหมายของบริษัท เจบีแอล แม่โขง กล่าวว่า กัมพูชายังเป็นประเทศที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะอัตราค่าจ้างก็ยังอยู่ในระดับเดียวกับประเทศอื่น ๆ เช่น เมียนมา เวียดนาม และลาว และยังต่่ำกว่าไทยมาก ขณะที่นักลงทุนยังสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี)
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ และกัมพูชายังมีข้อดีเรื่องที่ดินที่ยังมีราคาเช่าไม่แพงมากด้วย

นอกจากนี้ ยังเชื่อว่ารัฐบาลกัมพูชาอาจพยายามเสนอมาตรการจูงใจอื่น ๆ เพื่อชดเชยกับค่าจ้างขั้นต่่ำที่ปรับขึ้นไป เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในกัมพูชาต่อไป เช่น อาจมีการขยายระยะเวลายกเว้นการเก็บภาษีจากเดิมสูงสุด 9 ปี

สำหรับด้านโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชานั้น นอกจากอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากแล้ว ยังมีธุรกิจอื่นที่น่าสนใจ เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมสินค้าอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และร้านอาหาร โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมคนไทยมีความโดดเด่นมากจึงเหมาะจะไปลงทุนด้านนี้ในกัมพูชา

ขณะเดียวกัน ทูตพาณิชย์ของกัมพูชาได้นำคณะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จากกัมพูชา 30 ราย มาร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจไทยเพื่อหาพันธมิตรในการทำธุรกิจร่วมกัน หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยนักธุรกิจกัมพูชาต้องการพันธมิตรชาวไทยที่มีความรู้และเทคโนโลยี เพื่อไปช่วยพัฒนาด้านการออกแบบสินค้าบรรจุภัณฑ์ (แพ็กเกจจิ้ง) และวางแผนด้านการตลาดที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์