หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เมียนมาวางแผนดันเอสเอ็มอีกระตุ้นการแข่งขันรับเปิดเออีซี 2015

18 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1478)

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (เอแบค) ให้คำแนะนำรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ว่า ต้องส่งเสริมการแข่งขันในตลาดสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
บูรณาการ การทำงานภายในภูมิภาคด้วย

ข้อแนะนำของเอแบคข้างต้น ส่งผลให้รัฐบาลเมียนมากำหนดแผนที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอส
เอ็มอีในประเทศอย่างเป็นขั้นตอน

ไวเพียว รองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของสหภาพเมียนมา (ยูเอ็มเอฟซีซีไอ) ระบุว่า ทางยูเอ็มเอฟซีซีไอใช้เวลาถึง 6 เดือน ในการเขียนรายงานเสนอผู้นำ ซึ่งรายงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายหลักไปที่การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจเอสเอ็มอี

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี เต็งเส่ง ของเมียนมา กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานการประชุมสุดยอดการลงทุนและธุรกิจอาเซียนว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีมีบทบาทสำคัญอย่างมากหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2015 เนื่องจากจะช่วยลดระดับความยากจน ลดช่องว่างของการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในอาเซียน เพิ่มโอกาสการจ้างงาน และยังช่วยเพิ่มรายได้ในพื้นที่ห่างไกลด้วย ซึ่งเป็นภารกิจที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้

แผนงานที่ครอบคลุมการบูรณาการระดับภูมิภาคของเมียนมาสำหรับปีนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การลดช่องว่างของการพัฒนา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันของธุรกิจต่าง ๆ เพราะผู้ประกอบการรายย่อยชาวเมียนมาต้องเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้น หลังเข้าสู่เออีซีในปี 2015 ขณะที่ประเทศยังไม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาก่อน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์