หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สิงคโปร์ผงาดเดินหน้าขยายการลงทุนทั่วภูมิภาคอาเซียน

19 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1654)

นายโอล็อกซุน ประธานหอการค้าสิงคโปร์-ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคธุรกิจของสิงคโปร์กำลังขยายการลงทุนไปทั่วภูมิภาค ทั้งในเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมถึงไทย เพราะมองว่าการลงทุนโดยตรง (เอฟดีไอ) สู่อาเซียน ตลอดจนการค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อทุกประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันเชื่อว่าหลายประเทศต้องการเม็ดเงินลงทุนจากสิงคโปร์ด้วย

สำหรับการลงทุนในไทยขณะนี้ นักธุรกิจสิงคโปร์นิยมเข้ามาลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์เนื่องจากบริษัทสิงคโปร์มองไทยในฐานะศูนย์กลางเส้นทางเดินเรือ (Sea Lane Hub) การเข้ามาลงทุนในไทยน่าจะช่วยสร้างเสริมการค้าและบริการที่ดีขึ้นให้แก่ทั้งไทยและสิงคโปร์
2. กลุ่มธุรกิจบริการ เนื่องจากภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสิงคโปร์ ต้องการเดินทางเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น ๆ ภาคธุรกิจสิงคโปร์จึงเข้ามาลงทุนในประเทศที่มีเครือข่ายใกล้ชิด เช่น ไทย เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว
3. กลุ่มธุรกิจผลิตอุปกรณ์บริการทางการแพทย์ เนื่องจากขณะนี้สิงคโปร์กำลังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีทางการแพทย์จึงต้องการหาประเทศที่จะช่วยเป็นฐานการผลิตให้ ซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งในนั้น

ทั้งนี้ สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเปิดเสรีมากที่สุดในอาเซียน จึงเชื่อว่าปีหน้าจะยังไม่มีปัญหา
ใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจกับประเทศอื่นในภูมิภาค แม้แต่ละประเทศจะมีนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองเป็นของตัวเอง รวมถึงบางประเทศกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง แต่สิ่งที่ภาคธุรกิจจะทำคือการหาระดับที่เหมาะสมและเป็นจุดสมดุลในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง

ซึ่งเชื่อว่าอาเซียนเป็นการรวมตัวที่ดีที่สุดอันหนึ่ง การก้าวจากระดับสมาคมไปสู่ระดับประชาคมถือเป็นก้าวที่สำคัญและเชื่อว่าประชาคมเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น จะสร้างความร่วมมือมากกว่าความกลัว
นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลไทยอยู่ระหว่างเร่งพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายงบประมาณและลงทุนด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าบริษัทสิงคโปร์มีความพร้อมสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ไทยที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์