หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลักดันอาเซียนหนุนเอสเอ็มอีลดช่องว่างทาง ศก.-แก้ไขความยากจน

20 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1251)

สื่อของทางเมียนมารายงานอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีเต็งเส่ง ของเมียนมา ระหว่างการประชุมการลงทุนและธุรกิจแห่งอาเซียนว่า ทางผู้นำเมียนมาได้เรียกร้องผู้นำกลุ่มอาเซียน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และบรรเทาความยากจนในประเทศ

ขณะเดียวกัน ผู้นำเมียนมายังระบุว่าด้วยความสำคัญของเอสเอ็มอีในอาเซียนจะช่วยเพิ่มโอกาสใน
การจ้างงาน และสร้างรายได้ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เท่าเทียม และลดช่องว่าง
ในภูมิภาคด้วย

ประธานาธิบดี เต็งเส่งระบุว่า สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (อาเซียน-บีเอซี) ควรที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อมเป็นอันดับแรก ๆ พร้อมกันนี้ ผู้นำเมียนมายังกล่าวว่า เห็นความก้าวหน้าในความพยายามของกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามในการลดช่องว่างในการพัฒนา โดยความก้าวหน้านี้มีผลมาจากภาคการผลิต การลงทุน การค้า และภาคการบริการภายในประเทศที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อรวม 10 ประเทศอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน จะทำให้จีดีพี อาเซียนอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลกที่่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์