หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ตราดถกกัมพูชารับแผนเขต ศก.พิเศษ

21 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1575)

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กรมโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.ตราด อาทิ สภาหอการค้าจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เตรียมเดินทางลงพื้นที่ 4 จังหวัดสำคัญของกัมพูชา ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค.นี้ ได้แก่ เกาะกง สีหนุวิลล์ กัมปอต และแกบ เพื่อสารวจว่าพื้นที่มีความต้องการด้านใดบ้าง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคแรงงาน และหาความเชื่อมโยงกับ อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ หลังลงพื้นที่แล้วจะมีการจัดสัมมนาโดยเชิญผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของกัมพูชาเข้าร่วม เพื่อสรุปความต้องการในการเชื่อมโยง "การท่องเที่ยวถือเป็นด้านหนึ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันได้ หากมีการตกลงเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันเพิ่มเติม กรมก็มีความพร้อมจะพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทั้งแรงงานไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้ทันที" ม.ล.ปุณฑริก กล่าว

ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังมีแผนลงพื้นที่ดูความต้องการด้านแรงงานใน อ.แม่สอด จ.ตาก
เพิ่มเติมด้วย เชื่อว่าทั้งห้าจังหวัดที่มีพื้นที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเร่งสำรวจความพร้อมและความต้องการด้านต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านภายใน ธ.ค.นี้

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวอีกว่า สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 36 ตำบล 10 อำเภอ 5 จังหวัดนั้น ถือเป็นจุดพักสินค้าและเป็นพื้นที่ที่จะมีสินค้าผ่านแดนไปมาจำนวนมาก กรมจะใช้งบประมาณ 19 ล้านบาท พัฒนากาลังแรงงาน 6,760 คน โดยจะเน้นสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น โลจิสติกส์ การผลิต และอาชีพที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์