หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามเผย ป.ตรียังไร้งานกว่า 174,000 คน

21 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1496)


ฝ่าม ถิ ฮาย เจวียน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม ระบุว่า ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีราว 174,000 คน ในเวียดนาม ยังคงไม่มีงานทำจนถึงท้ายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ คิดเป็นสัดส่วนที่ 16.8% ของจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมดในประเทศ
รายงานระบุว่า สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีว่างงานมีจำนวนทั้งสิ้น 147,000 คน เนื่องมาจากการขาดความกระตือรือร้นในการหางาน และการเลือกงาน

ในไตรมาสที่ 3 ของปี อัตราการว่างงานในกลุ่มวัยแรงงานอยู่ที่ 2.17% ขยับเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมากก่อนหน้าที่ 1.84% ส่วนอัตราว่างงานของแรงงานเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี อยู่ที่ 7.02% หรือ 543,820 คน คิดเป็นสัดส่วน 43.9% ของผู้ว่างงานทั้งหมดในประเทศ

ย่านที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดนั้น คือ เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ในขณะที่ฮานอย และโฮจิมินห์ มีอัตราว่างงานที่ 4.3% และ 3.32% ตามลำดับ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์