หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเร่งทำตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกง

22 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1905)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกงจำนวน 40 ราย ที่เดินทางมาเยือนไทยว่า ได้ตกลงที่จะทำตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงร่วมกัน เพื่อดึงส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทยให้กลับคืนมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ข้าวหอมมะลิไทยมีราคาแพงขึ้นจากการใช้โครงการรับจำนำข้าวในราคาสูง

ทั้งนี้ แนวทางในการดึงส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงกลับคืน โดยการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยของกรมการค้าต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ
ขอให้ไทยจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองเป็นภาษาจีน จากเดิมที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่า Thai Hom Mali
Rice โดยให้จดทั้งในฮ่องกงและจีน เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น และยังเป็นการป้องกันปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยด้วย

นอกจากนี้ ไทยยังมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิชนิดอื่น ๆ ในตลาดฮ่องกง เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ อาทิ ข้าวสังข์หยด เป็นต้น ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีในแต่ละพื้นที่ของไทย ส่วนในตลาดอื่น ๆ ที่ซื้อข้าวหอมมะลิจากไทย เช่น สิงคโปร์ ก็จะเดินหน้าเรียกความเชื่อมั่น
กลับคืน โดยจะทำให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวคุณภาพสูงมีมาตรฐานระดับโลก

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศจีน กล่าวว่า เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง 40 รายเดินทางมาเยือนไทย ซึ่งนอกจากการเข้าหารือกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์แล้ว ยังได้นำคณะไปชมวิธีการปลูกข้าวหอมะลิไทยในพื้นที่
4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร เพื่อไปดูขั้นตอนการปลูกข้าว การ
สีข้าว เพื่อให้ผู้นำเข้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้น


ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์