หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมจัดประชุม รมต.อาเซียนด้านโทรคมนาคม

22 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1315)


ร.อ.นพ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ASEAN Telecommunications and IT Minister Meeting : ASEAN TELMIN) ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 ม.ค.58 ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ
สำหรับสาระสำคัญนั้น กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้รายงานว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ASEAN TELMIN เป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ด้วย
โดยครอบคลุมเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การลดช่องว่างทางดิจิทัล รวมถึงการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์