หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ดันช่องอานม้าเป็นด่านถาวร ศรีสะเกษเล็งเปิดเขต ศก.พิเศษช่องสะงำ

24 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 2433)

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ชายแดน จ.อุบลราชธานี และศรีสะเกษ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลปัญหาเส้นเขตแดนเพื่อนำเข้าหารือในที่ประชุมร่วมไทย-กัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาการปักปันเขตแดนที่ยืดเยื้อและไม่สามารถแก้ไขได้มานานหลายสมัยแล้ว ยังมีเรื่องการเตรียมเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวช่องอานม้า อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี เป็นจุดผ่านแดนถาวร

ทั้งนี้ การเปิดด่านช่องอานม้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะทำให้ จ.อุบลราชธานี เป็นประตูการค้าสาคัญ
ที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา โดยก่อนหน้านี้มีด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศลาวอยู่แล้ว การเปิดด่านช่องลานม้า ก็จะทำให้การค้ากับประเทศกัมพูชาพัฒนาไปมากยิ่งขึ้น

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า หลังจากนี้กระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลเพื่อหารือร่วมกับที่ประชุมไทย-กัมพูชา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน การพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเตรียมผลักดันเปิดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์