หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผบทบ.ไทยร่วมประชุมผบ.ทบ.อาเซียนที่เวียดนาม

25 มีนาคม 2014


พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพบก ได้เดินทางไปร่วมการประชุมผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.ย. ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผบ.ทบ.มิตรประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดยพล.อ.อุดมเดช ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางว่า จะมีการพบปะแบบทวิภาคีระหว่างประเทศในอาเซียน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและยกระดับเรื่องความร่วมมือในการแก้ปัญหา สามารถทำให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ของอาเซียน
การประชุมครั้งนี้จะเน้นการให้ความร่วมมือระหว่างกองทัพบกของประเทศต่างๆให้มากยิ่งขั้น ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย รวมถึงเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความร่วมมือร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หากเกิดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งทุกประเทศต้องสามารถสนับสนุนกันและกันได้หากเกิดการร้องขอจากประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์