หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จีนเปิดศูนย์การค้านิวเวิลด์พลาซ่าในเวียงจันทน์

25 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1192)

กลุ่มนักลงทุนชาวจีนเปิดร้านค้าและพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในศูนย์การค้า "นิวเวิลด์ พลาซ่า" ที่กรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงสปป.ลาว โดยหวังว่าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมของสินค้าชั้นนำและศูนย์บันเทิงแบบครบวงจร กลุ่มบริษัท CAMCE Investment จำกัด จากประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนพัฒนาในโครงการ "เวียงจันทน์ นิวเวิลด์ พลาซ่า" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและเปิดพื้นที่จำหน่ายเป็นอาคารสูง 5 ชั้น ด้วยราคาพื้นที่เริ่มต้นที่ 30 ล้านกีบต่อ 1 ตารางเมตร จุดประสงค์ของโครงการนี้ต้องการให้สินค้าชั้นนำจากทั่วโลกเข้าถึงประชาชนลาวมากที่สุด ด้วยการผ่านศูนย์การค้าจัดจำหน่ายสินค้า อาทิ สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาซื้อในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โครงการ "เวียงจันทน์ นิวเวิลด์ พลาซ่า" ยังถือว่าเป็น 1 ใน 25 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ฝ่ายวางแผนและลงทุนของเวียงจันทน์ได้อนุญาตสัมปทานที่ดินให้แก่บริษัทเอกชน ทั้งลาวและต่างชาติ มีมูลค่าลงทุนรวมกันทั้งสิ้นราว 1,660 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่รวมถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะของนักลงทุนจีนที่บึงธาตุหลวง ที่มีการลงทุนของชาวจีนมากถึง 1,600 ล้านดอลลาร์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์