หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ออมสิน จับมือ ซี ไอเอ็มบี ไทยเชื่อม AEC โอนเงินข้ามแด

26 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1578)

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคาร
ออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการ
โอนเงินระหว่างประเทศ Speed Send โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันทึ่ 24 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ Speed Send เป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศที่ให้ความสะดวกสบายในการรับและส่งเงิน โดยการส่งเงินจะคิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 150 บาทเท่านั้น สำหรับการส่งเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท

โดยเงินจะส่งถึงปลายทางภายในเวลา 10 - 20 นาทีเท่านั้น ขณะเดียวกันผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนเป็นเงินสด โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และในการรับเงินจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงมีหนังสือเดินทาง หรือใบรับรองการทำงาน

ปัจจุบันเปิดให้บริการครอบคลุมตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เหมาะกับกลุ่มแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน และต้องการจะส่งเงินกลับบ้าน โดยคาดว่าแต่ละปีจะมีเม็ดเงินที่แรงงานต่างชาติเหล่านี้กว่า 1 ล้านคน ส่งเงินกลับบ้านของตัวเองไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาท ซึ่งหวังจะช่วยลดปัญหาการโอนเงินกลับบ้าน เนื่องจากแรงงานต่างชาติยังต้องพึ่งพาการโอนเงินผ่านนอกระบบกับคนคุ้นเคย ซึ่งเป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์