หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

26 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1192)

นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ / นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557

โดยเป็นการเยือนประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงผลักดันความร่วมมือที่สำคัญและคั่งค้างให้มีความคืบหน้า โดยมีสาระสำคัญเพื่อสร้างความคุ้นเคยและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สำหรับความสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว ในปัจจุบันดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยภารกิจสำคัญในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กำหนดหารือข้อราชการกับ นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะที่ 2
2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยกับ สปป.ลาว และ
3. สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)

พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะประธาน สปป.ลาว และประธานสภาแห่งชาติ ตลอดจนพบปะนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว และมอบนโยบายต่อทีมประเทศไทย ประจำ สปป.ลาว

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ที่สปป.ลาว นายกรัฐมนตรีและคณะ กำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเวลา 14.45 น.ตามเวลาท้องถิ่นCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์