หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อีก5 ปีข้างหน้าไทยจะถูกแย่งตลาดสินค้าส่งออกไปจีนจากเพื่อนบ้านอาเซียน

27 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 2436)

นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการแข่งขันสินค้าไทยและอาเซียนในตลาดจีนอีก 5 ปี
ข้างหน้า (2558-2562) ซึ่งหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และทุกประเทศลดภาษีเหลือ 0% ว่า คาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งไทย จะขาดดุลการค้ากับจีนไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 9.75 แสนล้านบาทต่อปี จากมูลค่าส่งออกอาเซียนไปจีน 3.29
แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 10.7 ล้านล้านบาท แต่จีนนำเข้าจากอาเซียน 3.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 12 ล้านล้านบาท

เฉพาะในส่วนของการส่งออกไทยไปจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า ไทยจะเสียประโยชน์มาก เพราะโดนประเทศสมาชิกในอาเซียนแย่งตลาด โดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ซีแอลเอ็มวี) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ทำให้มูลค่าการส่งออกใน 14 กลุ่มสินค้าหลักที่มีสัดส่วน 70% ของการส่งออกรวมไปจีน ลดลง 6.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2.03 แสนล้านบาท ที่เหลืออีก 30% อาทิ เชื้อเพลิง จะได้รับประโยชน์เพิ่มและมีมูลค่า 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 8.5 หมื่นล้านบาท เมื่อหักลบกันแล้วยังทำให้ไทยสูญเงินส่งออกไปจีน 3.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.17 แสนล้านบาท

ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดในจีนเพิ่มในอัตราถดถอย โดยเพิ่มแค่ 0.02% สถานะสินค้าไทยในจีนอีก 5 ปีข้างหน้าที่เสียหายมากขึ้น คือ ข้าวสาร สัตว์น้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย รองเท้า อัญมณี

ส่วนที่ได้ประโยชน์คือ มันสำปะหลัง ผลไม้ อาหารแปรรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่กังวลหนักสุดคือข้าว ที่ส่วนแบ่งจะเหลือ 20 - 30% จาก 90% โดยจีนหันนำเข้าจากเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา แทน สัตว์น้ำเสียตลาดให้เวียดนามและอินโดนีเซีย และเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียตลาดให้อินโดนีเซียและมาเลเซีย

ก่อนหน้านี้ จีนนำเข้าจากไทยเป็นอันดับสองรองจากมาเลเซีย แต่อีก 5 ปีข้างหน้า อันดับนำเข้าจากไทยจะลดลงต่อเนื่อง ไทยจะตกไปอยู่อันดับ 4 โดยอินโดนีเซียขยับมาแทนจากอันดับ 3 เวียดนามขึ้น
จากอันดับ 5 เป็น 3

ขณะที่ประเทศในกลุ่มซีแอลเอ็มวีจะขยายตัวเพิ่มอย่างรวดเร็ว เพราะได้เปรียบเรื่องค่าแรงงานถูกและมีจำนวนมาก ทำให้เกิดการไหลเข้าของแหล่งทุนจากในอาเซียนและนอกอาเซียนในนั้นก็จะมีจีนใช้เป็นฐานผลิตแทนการนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ

ทีี่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์