หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สิงคโปร์นักช็อปออนไลน์ในเอเชีย

27 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1492)


ผู้ให้บริการบัตรเครดิต "วีซ่า" จัดอันดับค่านิยมเรื่องการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 500 คนจาก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ประจำปี 2557 ได้ข้อสรุปว่า ชาวสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีบรรยากาศการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์คึกคักที่สุด

โดยผลการสำรวจเผยว่า ประชากรชาวสิงคโปร์ ที่อยู่ในวัย 25-44 ปี มีค่านิยมซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด โดยในจำนวนนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ วัย 25-44 ปี คิดเป็น 53% และวัย 34-44 ปีอีก 44%

26% ของกลุ่มสำรวจในสิงคโปร์ ระบุว่า พวกเขาซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 58% ระบุว่า ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ทุกเดือน โดย 46% ระบุว่าอยากซื้อของออนไลน์ในครั้งต่อไป หากผู้ขายติดตั้งระบบที่จดจำข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อไว้ตั้งแต่ครั้งก่อน เพื่อจะได้ไม่ได้กรอกข้อมูลใหม่และรวดเร็วต่อการปิดกระบวนการซื้อขาย
ขณะที่อีก 38% ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมนั้นเป็นเพราะความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปซื้อของถึงที่ร้าน และมักมีบริการส่งถึงบ้าน นอกจากนี้ ยังมีจำนวนมากระบุว่า สินค้าและบริการที่เปิดให้มีการซื้อขายออนไลน์นั้นมีราคาถูกกว่าในร้านอีกด้วย

ด้าน น.ส.อูย ฮเย เตียง ผู้จัดการประจำประเทศสิงคโปร์และบรูไนของวีซ่า ระบุว่า การสั่งซื้อของออนไลน์นั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสิงคโปร์ ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ราว 19% ต่อปี

ขณะที่เมื่อเทียบการซื้อสินค้าที่ร้านค้า มีลูกค้าชำระค่าสินค้าผ่านบัตรวีซ่า ที่อัตราเติบโตของตลาดเพียง 6% เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ใช้เวลากับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และใช้จ่ายเงินผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น ตลอดจนชี้ให้เห็นว่า ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการไปซื้อของที่ร้านกับการซื้อของออนไลน์ มีช่องว่างการแข่งขันที่แคบลง

นอกจากนี้ สมาร์ทโฟนยังมีความสำคัญมากขึ้น โดยกลุ่มสำรวจที่นิยมซื้อสินค้าและบริการออนไลน์กว่า 30% ระบุว่า สั่งซื้อของผ่านมือถือ

โดยผลการสำรวจระบุว่า ค่าเฉลี่ยของสินค้าที่มีราคาแพงที่สุดที่ชาวสิงคโปร์ควักบัตรเครดิต หรือ เดบิตวีซ่า จ่ายมีมูลค่าราว 2,887 ดอลลาร์สิงคโปร์

โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อยู่ในหมวดการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างในสิงคโปร์ 51% ระบุว่า สั่งซื้อตั๋วเครื่องบินทางออนไลน์ และ อีก 46% ใช้บัตรวีซ่าจองที่พักผ่านทางออนไลน์ และมีจำนวนมากที่นิยมซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต หรือ การแข่งขันกีฬาผ่านช่องทางนี้อีกด้วย รวมทั้ง เกมส์คอมพิวเตอร์และเกมส์ออนไลน์

credit : prachachat

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์