หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ

28 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1670)

นายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ มุ่งหวังเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา และคณะ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยทันทีที่เดินทางถึง นายกรัฐมนตรีได้พบกับนาย เหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และหารือทวิภาคีเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร คือ ข้าวและยางพารา การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันโดยปรับปรุงเส้นทางโดยผ่านลาวและกัมพูชา รวมถึงส่งเสริมให้มีการขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเลมากขึ้น

ก่อนที่นายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศ จะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแผนปฎิบัติการและบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. แผนปฎิบัติการว่าด้วยการดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - เวียดนาม
2. แผนปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม และ
3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา – นครเกิ่นเทอ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจือง เติ๊น ซาง ประธานาธิบดีเวียดนาม ที่ทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนาม เข้าพบกับนายเหวียน ซิง หุ่ง ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม ที่สภาแห่งชาติเวียดนาม โอกาสนี้ในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายกรัฐมนตรีและภริยาด้วยCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์