หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โฮจิมินห์ซิตีพัฒนาคลอง

28 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1446)


หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ รายงานว่าผู้บริหารนครโฮจิมินห์ซิตี มีแนวคิดในการระดมทุนและเชิญชวนนักลงทุนมาร่วมกันพัฒนาการขนส่งทางเรือเนื่องจากมีเส้นทางน้ำที่สามารถนำมาพัฒนาได้อีกมากโดยนครโฮจิมินห์เชื่อมต่อกับสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงโดยผ่านแม่น้ำไซ่ง่อน แม่น้ำดงไน และระบบคลองเทและคลองดอย ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำชอเดมและเบนลักซึ่งสามารถเชื่อมกับพื้นที่ที่อื่นของประเทศรวมทั้งเป็นเส้นทางสู่ท่าเรือที่รับเรือสินค้าทางทะเลได้หลายแห่ง
Dr. Pham Sanh ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เวียดนามอีโคโนมิกนิวส์ว่า ระบบการขนส่งทางน้ำในปัจจุบันของนครโฮจิมินห์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากยังไม่มีการสร้างระบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนน ทางรถไฟและท่าเรือ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสะพานบางแห่งที่มีความสูงไม่พอเป็นอุปสรรคสำหรับเรือที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถแล่นผ่านได้
Dr. Sanh กล่าวว่าระบบขนส่งทางน้ำจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาเมือง การพัฒนานครโฮจิมินห์เดิมไม่ได้รวมกับแผนการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเข้าไปด้วย ทำให้การขนส่งสินค้าในปัจจุบันต้องพึ่งพาระบบรถบรรทุกซึ่งประเทศมีปัญหาเรื่องถนนไม่พออยู่แล้วทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก
Dr. Sanh ระบุว่าถ้ามีการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำแล้วจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรบนท้องถนนและความคับคั่งตามท่าเรือต่าง ๆ ของเวียดนามได้มาก
เวียดนามนิวส์ ระบุว่าทางการนครโฮจิมินห์ให้ความสนใจการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำอย่างมากเนื่องจากมีการประเมินว่าภายในปี 2563 การขนส่งสินค้าทางทะเลของนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านตัน ทำให้รัฐบาลกลางสนับสนุนให้นครโฮจิมินห์เร่งทำแผนแม่บทพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการสร้างท่าเรือใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและจะต้องมีการพัฒนาเส้นทางทางน้ำต่าง ๆ ที่เข้าถึงท่าเรือกันขนานใหญ่เพื่อให้เรือที่มีขนาดใหญ่เข้าถึงท่าเรือสำหรับเรือขนส่งสินค้าทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแม่น้ำได้
เวียดนามนิวส์ รายงานในแผนการของนครโฮจิมินห์นอกจากต้องการให้มีการระดมทุนและผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาคูคลองเพื่อการขนส่งแล้วยังต้องการให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ อาทิ การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญเพิ่มขึ้นอีกด้วยเนื่องจากแม่น้ำของเวียดนามมีทัศนียภาพและวิถีชีวิตที่นำไปขายในเชิงท่องเที่ยวได้


credit : thanonline

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์