หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.คมนาคม เปิดเผยการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

2 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2166)

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย ถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียนว่า ในภาพรวมของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากในเมืองสู่ชนบท การเชื่อมต่อชายแดนเป็นเป้าหมายสำคัญที่กระทรวงคมนาคมดำเนินการเพื่อให้เกิดโครงข่ายสำคัญทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

โดยดำเนินการในรูปแบบของยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดแผนงานที่ชัดเจน โดยเริ่มจากระบบรางได้มีการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้มีความปลอดภัยและการบริการที่ดียิ่งขึ้น และเสริมทางคู่ในส่วนของพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเพื่อลดปัญหาในการจอดคอย ทั่วประเทศ 2,500 กิโลเมตร จากเดิม 4,100 กิโลเมตร

ส่วนระบบที่สอง ทางรถไฟมาตรฐานขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกนิยมใช้กัน โดยเริ่มปรับปรุงจากสายหลัก ประกอบด้วย สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคาย นครราชสีมา สระบุรี ระยอง และเชื่อมต่อสระบุรี กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ เชื่อมต่อ ระยอง /สายใต้ กรุงเทพฯ หาดใหญ่ เชื่อมปาดังเบซาร์ /สายเหนือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชื่อมต่อเชียงของ ซึ่งจะสามารถรองรับความเร็ว 160-180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ การเชื่อมต่อภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกมีความจำเป็น เนื่องจากต้องเตรียมพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์อีกเส้นทางหนึ่ง โดยระบบรางจะเชื่อมแม่สอด - ตาก - พิษณุโลก -เพชรบูรณ์ - ขอนแก่น - มุกดาหาร - เชื่อมลาว และเวียดนาม

นอกจากนี้ ในส่วนของเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อกับประเทศอื่น ๆ เช่น จีน มียุทธศาสตร์ในการสร้างเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งจะเชื่อมโยงมายังภูมิภาคอาเซียนผ่านเวียดนาม ลาว ผ่านไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกันส่งผลให้การเชื่อมโยงเครือข่ายได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์