หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีย้ำความสำเร็จในการเยือนมาเลเซีย

2 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1268)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีความสำเร็จในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่า ผู้นำสองประเทศได้หารือทวิภาคีท่ามบรรยายกาศความเป็นมิตรที่ยาวนาน ถือเป็นความสำเร็จและความก้าวหน้าของความร่วมมือในทุกด้าน ซึ่งไทยและมาเลเซียเตรียมผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 1 ล้านล้านบาท ในปี 2558 โดยเชิญชวนนักธุรกิจมาเลเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในอาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และเส้นทางรถไฟ ที่จะเป็นผลดีต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ และส่งผลดีในภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สำหรับความคืบหน้าโครงการ Rubber City ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้เสนอให้มาเลเซียเข้าร่วมในโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดูแลราคายางพารา

นอกจากนี้ ในด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวสนับสนุนและยอมรับหลักการ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบภาคใต้ โดยนายกรัฐมนตรีไทยได้แนะนำพลเอกอักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งไทยได้มีการกำหนดโครงสร้างคณะทำงานใน 3 ระดับ โดยจะมีคณะทำงานทั้งฝ่ายความมั่นคง พัฒนา และภาคเอกชน

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยืนยันให้มาเลเซียยังคงเป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งมาเลเซียพร้อมทำหน้าที่ โดยการพูดคุยจำเป็นต้องใช้เวลา และไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ขอให้ทุกอย่างดำเนินตามขั้นตอน เริ่มจากการสร้างความไว้วางใจ ที่จะนำไปสู่การตกลงยุติความรุนแรงที่ยั่งยืน โดยขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของไทยจะอยู่ภายใต้กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงความจริงใจที่จะเริ่มให้มีการพูดคุยกันควรต้องยุติการก่อเหตุในพื้นที่ด้วยCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์