หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม

5 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1390)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข ดูแลประชากรในภูมิภาคให้ไกลโรค พร้อมระดมความช่วยเหลือสนับสนุน หยุดวิกฤติอีโบลา ในแอฟริกา วันที่ 14 - 15 ธันวาคมนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคมนี้ ประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยการเตรียมพร้อมและรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยจะมีรัฐมนตรีสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก 13 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำข้อตกลงเชิงนโยบายในการป้องกันโรคอีโบลาในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน

โดยเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องประชาชนในภูมิภาคนี้ให้ปลอดภัยจากโรคอีโบลา รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่การระดมความช่วยเหลือของนานาชาติ ในการควบคุมการแพร่ระบาดในแอฟริกาด้านตะวันตก ล่าสุดข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 พบผู้ป่วย 17,145 ราย เสียชีวิต 6,070 ราย แม้การระบาดดังกล่าวไม่ได้ระบาดในวงกว้างแต่เป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องช่วยกันยับยั้งการระบาดนี้ให้ได้

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยการเตรียมพร้อมและรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กำหนดจัดขึ้นที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และนางมากาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก มีกำหนดกล่าวผ่านระบบวิดีโอทางไกล จากสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มายังที่ประชุม ในหัวข้อ "โรคอีโบลา ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและภาวะคุกคามต่อโลก"

เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ประกอบการพิจารณาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน บวกสาม ในการเตรียมความพร้อมของระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสามารถใช้ประยุกต์รับมือภัยคุกคามจากโรคระบาดอื่น ๆ ได้Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์