หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สศอ. เตรียมพิจารณาปรับลดการนำเข้าเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น

10 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1400)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เตรียมพิจารณาปรับลดการนำเข้าเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปี2558

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. เตรียมพิจารณาปรับลดการนำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปี 2558 เนื่องจากในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2550 - 2559 ตามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPA ไทยต้องยกเว้นภาษีนำเข้าเหล็กให้กับประเทศญี่ปุ่นถึงร้อยละ 80 จากที่นำเข้าทั้งหมดในปริมาณมากถึงปีละประมาณ 1 - 1.2 ล้านตัน ซึ่ง สศอ. จะแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ให้ประกาศโควตาการนำเข้าเหล็กต่อไป

ส่วนแนวทางการพิจารณาโควตาเหล็กนำเข้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรนำเข้าเหล็กจากประเทศญี่ปุ่นจะพิจารณาจากความต้องการใช้จริงเท่านั้น สำหรับความต้องการใช้เหล็กในไทยส่วนใหญ่ เป็นการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม สศอ. อยู่ระหว่างการเตรียมส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ทดสอบของสถาบันเหล็กสู่การเป็นศูนย์ทดสอบของอาเซียน โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเหล็กของไทยCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์