หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกเดินทางร่วมประชุมอาเซียน-เกาหลีที่ปูซาน

10 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1374)


วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทาง เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ (ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit 2014) เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคมนี้
สำหรับภารกิจหลักของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี(2014 ASEAN-ROK CEO Summit) ในวันที่ 11 ธ.ค. 57 และ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ในวันที่ 12 ธ.ค.2557 ตลอดจน การหารือทวิภาคีกับผู้นำที่สำคัญ ได้แก่ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและ เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน และพบปะกับภาคธุรกิจชั้นนำของเกาหลีใต้ อาทิ Samsung Electronics, LG, Hyundai Motor และ K-Water เป็นต้น
การประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษมีหัวข้อหลักคือ "Innovation and Dynamism: A New Takeoff for ASEAN and Korea” จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลี โดยนาย Yongmaan Park ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลีได้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ "อนาคตของเศรษฐกิจโลกและบทบาทของเอเชีย” (Global Economic Outlook and the Role of Asia) และได้เชิญนักธุรกิจไทยจำนวน 100 คน เข้าร่วมด้วย
นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ บรรยายถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค และบทบาทของเอเชียในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งผลักดันให้ อาเซียน-เกาหลี เร่งดำเนินการสาขาที่มีศักยภาพระหว่างกัน โดยเน้นบทบาทของภาคเอกชน รวมทั้ง จะกล่าวถึงนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของไทย อาทิ การลดอุปสรรคทางการค้า การส่งเสริมความเชื่อมโยงรวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน เศรษฐกิจดิจิตอล และเศรษฐกิจสีเขียว
สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ซึ่งเป็นการประชุมสมัยพิเศษระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10 ประเทศกับสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการทบทวนความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีและทิศทางในอนาคต ช่วงที่สอง จะเป็นการเตรียมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยในครั้งนี้ ที่ประชุมฯ จะร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยวิสัยทัศน์ในอนาคตของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี "สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและแบ่งปันความสุข"
โดยประเด็นที่ไทยจะผลักดัน ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประชาชน ตลอดจน การสนับสนุนสาธารณรัฐเกาหลีในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์